Všechny SADY LEŠENÍ a HLINÍKOVÉ NÁJEZDY s dopravou od BEMA Nedakonice po celé ČR ZDARMA.

Co je rámové lešení?

le__en___bema_nedakonice_182_3_m2Rámové lešení je druh lešení, které se používá na stavbách pro bezpečnou práci a pohyb ve výškách. Skládá z ocelových rámů, které jsou zavětrované diagonálou, spojeny vodorovným zábradlím a podlahami, které tvoří pracovní plochu. Rámy a podlahy jsou zajištěny pomocí kolíků. Rámové lešení se používá pro různé účely jako jsou opravy fasád, rekonstrukce budov, zateplování budov, malování budov, montáže technologických zařízení, podpěry konstrukcí ale i pro jiné stavební práce. Rámové lešení má několik výhod, především rychlá a snadná montáž a demontáž, variabilita a bezpečnost. Rámové lešení je možné koupit od specializovaných firem.

Rámové lešení má několik charakteristik, již jej odlišují od jiných typů lešení:

 • Rámové lešení je snadno sestavitelné a rozebíratelné, protože jednotlivé prvky jsou lehké a mají jednoduché spojovací systémy.
 • Rámové lešení je flexibilní a univerzální, protože se dá přizpůsobit různým tvarům a rozměrům konstrukcí. Rámové lešení také umožňuje vytvářet různé úrovně pracovních ploch a přístupových cest.
 • Rámové lešení je bezpečné a stabilní, protože má pevnou a odolnou konstrukci, která je schopna odolat zatížení a vlivům počasí. Rámové lešení také splňuje přísné normy a předpisy pro bezpečnost práce na výškách.

Historie a vývoj rámového lešení

Rámové lešení má svůj původ v 20. století, kdy se začaly používat ocelové trubky jako alternativa k dřevěnému lešení. První trubkové lešení bylo pravděpodobně vyvinuto v Anglii, kde byl nedostatek dřeva a silný ocelářský průmysl. Trubkové lešení umožňovalo rychlé a jednoduché spojování pomocí speciálních svorek, které se nazývaly couplers (křížová spojka).

V 50. letech 20. století se objevily první rámové systémy, které nahradily trubkové lešení na mnoha stavbách. Rámové lešení bylo snadnější na montáž i demontáž, protože se skládalo z menšího počtu dílů a mělo pevnější konstrukci. Rámové lešení se také lépe přizpůsobovalo různým tvarům a výškám budov.

Druhy rámového lešení

Rámové lešení je nejčastěji používaný typ lešení na stavbách a opravách fasád. Jedná se o systémové lešení, které se skládá z minimálního počtu dílů, které tvoří samostatné rámy. Ty se zavěšují do svislé kostry a nesou podlážky z ocele nebo jiného materiálu. Rámové lešení má výhody v rychlé a jednoduché montáži a demontáži, vysoké bezpečnosti a stabilitě. Rámové lešení se dělí na tyčové, plošné a prostorové podle tvaru a uspořádání rámů. 

 • Tyčové rámy jsou tvořeny dvěma svislými trubkami spojenými vodorovnými trubkami. 
 • Plošné rámy mají navíc ještě diagonální trubky (zavětrování) pro zvýšení stability.. 
 • Prostorové rámy jsou složeny z více trubek, které tvoří trojrozměrnou konstrukci. 

Rámové lešení se používá pro různé druhy staveb a oprav, jako jsou rodinné domy, bytovky, průmyslové objekty nebo historické památky.

Srovnání s jinými typy lešení

Rámové lešení je jedním z nejčastěji používaných typů lešení na stavbách a rekonstrukcích. Toto lešení se vyznačuje jednoduchou a rychlou montáží a demontáží, malým počtem dílů a variabilitou tvaru a rozměrů. Rámové lešení se skládá z ocelových obdélníkových nebo čtvercových rámů, které se vzájemně spojují pomocí kolíků, šroubů nebo závěsů. Na rámy se pak pokládají podlážky z dřeva, plechu nebo plastu. Rámové lešení je opatřeno bezpečnostními prvky, jako jsou zábradlí, kotvy, okopové plechy,  nebo sítě.

Rámové lešení se dá porovnat s jinými typy lešení, jako jsou žebříkové, kozlíkové, HAKI nebo trubkové. Každý typ má své výhody a nevýhody, které závisí na účelu, frekvenci a rozsahu použití, ceně, dostupnosti a skladování. 

Výhody a nevýhody rámového lešení:

Mezi výhody rámového lešení patří:

 • Snadná a rychlá montáž a demontáž, kterou lze provést i bez speciálních nástrojů nebo kvalifikace.
 • Nízká hmotnost a kompaktnost dílů, které usnadňují manipulaci, skladování a dopravu lešení.
 • Univerzálnost a variabilita lešení, které lze přizpůsobit různým tvarům a rozměrům staveb, využít pro hrubou i dokončovací stavbu, nebo rozšířit pomocí konzol nebo schodišťových věží.
 • Vysoká pevnost a stabilita lešení, které odolává zatížení, povětrnostním vlivům a vibracím.
 • Bezpečnost a pohodlí pro pracovníky na lešení, kteří mají k dispozici podlážky s protiskluzovou úpravou, zavětrovací diagonály, zábradlí a průlezy.

Mezi nevýhody rámového lešení patří:

 • Vyšší cena nákupu nebo pronájmu lešení ve srovnání s jinými typy lešení, jako jsou trubkové nebo modulové.
 • Potřeba kotvení lešení do fasády staveb pomocí hmoždinek nebo šroubů.
 • Omezenost výšky lešení až 50 metrů bez speciálního opatření, nebo posouzení statických podmínek.

Jak si vybrat správné lešení?

Správné lešení by mělo být bezpečné, stabilní a snadno smontovatelné. Při výběru lešení je třeba zvážit následující faktory:

 • Typ konstrukce: Existují různé typy lešení podle materiálu a tvaru. Například rámové lešení je nejčastější typ pro opravy fasád, pojízdné lešení je vhodné pro menší práce a upravitelné lešení se dá použít na schodech nebo nerovných površích.
 • Velikost a výška: Lešení by mělo být dostatečně velké a vysoké pro vaše potřeby. Zkontrolujte rozměry plošiny, pracovní výšku a nosnost lešení. Také si ověřte, zda máte dostatek prostoru pro umístění lešení na vašem pozemku.
 • Cena a kvalita: Lešení by mělo být vyrobeno z kvalitního materiálu, který je odolný proti povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Porovnejte ceny různých nabídek a zvažte možnost pronájmu místo koupě, pokud potřebujete lešení jen na krátkou dobu.

Jak se staví BEMA rámové lešení? Postup je následující:

 1. První pole lešení: Na rovném a pevném podkladu se umístí podložky pokud není zem dostatečně tvrdá. Použít můžete například chodníkové kachličky. Pro první pole budeme potřebovat: 4 šroubovací nohy, 2 x rám lešení velký, 4 x vodorovné zábradlí (délka 1,8m), 1 x diagonálu a 2 podlážky přičemž 1 bude průlezová podlážka s žebříkem4 x sloupek zábradlí ve vrchním patře a 2 nebo 4 boční zábradlí (délka 1m).
  Lešení BEMA NedakoniceVezmete dva rámy lešení a do nich nasuňte šroubovací nohy a šroubováním maticí upravte na stejnou výšku nebo dle potřeby a tvaru terénu. Oba dva rámy na vzdálenější straně od stěny pak spojíte zábradlím (délka 1,8m) do příslušných úchytů na rámech a příčnou diagonálou. Ujistíme se, že zábradlí i diagonála řádně zapadly a jistící koliky zabraňují vypadnutí. Do takto vzniklého pole nasaďte na rámy podlážky a zajistěte je kolíky k rámu lešení. Do průlezové podlážky nasaďte žebřík. Dorovnejte za pomocí vodováhy povolením nebo utažením šroubu na šroubovacích nohách. Vylezte po žebříku do prvního patra lešení přes průlezovou podlážku. Pokud bude lešení jen do prvního patra nasaďte na násadky rámů sloupek zábradlí ve vrchním patře a do úchytů nasaďte 2 kusy vodorovného zábradlí (délka 1,8m)  a na každou stranu 2 kusy bočního zábradlí (délka 1 metr). V případě, že lešení budete stavět do šířky nasaďte dvě boční zábradlí jen na tu stranu která bude začátkem. Stejně tak ukončete bočním zábradlím konec lešení.
  Spodní rámy by měly být vodorovné a rovnoběžné s fasádou.
 2. Přidání pole do šířky lešení: ke každému rozšíření do stran lešení budete potřebovat 2 x šroubovací nohy, 1 x rám lešení, 4 x vodorovné zábradlí (délka 1,8m), 1 x diagonálu, 2 x sloupek zábradlí ve vrchním patře, 2 x podlážku. Pokud budete lešení ukončovat pak 2 x boční zábradlí (délka 1m).
  Šroubovací nohy zasuneme do rámu lešení a upravíme na potřebnou výšku šroubovací maticí. K stávajícímu poli, nebo kostce lešení zasuneme vodorovné zábradlí (délka 1,8m)  a diagonálu do úchytů na rámech lešení, přičemž diagonálu umístíme tak aby byla v horním rohu polí spojena u sebe. Na rámy lešení nasadíme podlážky a zajistíme kolíky. V horním patře pak do připravených úchytů na sloupcích lešení v prvním patře nasadíme vodorovné zábradlí (délka 1,8m). Stejným způsobem budeme postupovat po celé šířce stavby, Pokud budem lešení ukončovat na stranu ukončení lešení pak nasadíme do úchytů boční zábradlí (délka 1m).
 3. Přidání pole lešení do výšky na základní kostku lešení. Na druhé patro lešení budeme potřebovat: 2 x rám lešení, 4 x vodorovné zábradlí (délka 1,8m), 2 x podlážku přičemž jedna bude průlezová podlážka s žebříkem, pokud lešení nebudeme rozšiřovat do šířky i v druhém patře a 4 x boční zábradlí (délka 1m) podle toho, zda bude lešení jen do výšky nebo 2 x pokud se lešení bude stavět i do šířky.
  Rámy zasuneme do spodních rámů lešení a přes připravené otvory zajistíme speciálními zajišťovacími kolíky. Nasuneme vodorovné zábradlí (délka 1,8m) a diagonálu do úchytů. Nasuneme do úchytů boční zábradlí (délka 1m)  podle toho jestli budeme lešení rozšiřovat do šířky. Na rámy umístíme podlážky.

Podrobný video návod najdete na našem YouTube.

BEMA Nedakonice prodej lešení - Jak postavit lešení

BEMA Nedakonice prodej lešení. Jak postavit lešení - podrobně

Jak správně kotvit rámové lešení

Kotvení rámového lešení do fasády je důležitým krokem při montáži lešení pro stavební nebo rekonstrukční práce. Kotvení zajišťuje stabilitu a bezpečnost lešení a zabraňuje jeho uvolnění nebo poškození fasády. Existují různé způsoby kotvení lešení do fasády, podle typu fasády a zateplení.

 • Jedním z nejčastějších způsobů kotvení je použití chemické kotvy. Chemická kotva se skládá z chemické malty a závitové tyče, která se vloží do vyvrtané díry v nosné zdi. Chemická kotva má vysokou pevnost a životnost a je vhodná pro namáhané spoje. Chemickou kotvu lze použít pro fasády bez zateplení i se zateplením.
 • Pokud je fasáda zateplená, je třeba dbát na to, aby nebyl narušen tepelný most mezi nosnou zdí a fasádou. To lze zajistit použitím distanční trubky mezi chemickou kotvou a rámem lešení. Distanční trubka zabrání opírání lešení o zateplení a sníží jeho namáhání. Tento způsob kotvení je univerzální pro různé typy fasád, jako jsou kontaktní fasády, fasády obložené různými materiály nebo lícovými cihlami.
 • Další možností kotvení do zateplené fasády je použití speciálních kotev s přerušením tepelného mostu. Tyto kotvy jsou určeny pro kontaktní fasády s omítkou a mají plastový kužel, který je vyztužen skleněnými vlákny. Kužel je nastaven na závitové tyči a k němu se připevní nosná konzole lešení. Tento způsob kotvení je vhodný pro menší zateplení do 100 mm.
 • Nejlepším řešením kotvení do zateplené fasády je použití montážní desky, která se instaluje ještě před zateplením. Montážní deska pomůže přerušit tepelný most a poskytne pevný podklad pro ukotvení lešení. Toto řešení je vhodné pro pasivní domy nebo domy s velkým zateplením.

Kotvení rámového lešení do fasády je důležitou součástí montáže lešení. Je třeba vybrat správný typ kotvy podle typu fasády a zateplení a dodržovat pokyny výrobce lešení i kotvy. Kotvení by mělo být provedeno odborně a pravidelně kontrolováno.

Údržba rámového lešení

Údržba rámového lešení je důležitá pro zajištění bezpečnosti a kvality práce na stavbě. Rámové lešení se skládá z různých dílů. Tyto díly je třeba pravidelně kontrolovat a čistit od nečistot, jako jsou prach, písek, cement nebo barva. Pokud je některý díl poškozený nebo opotřebený, je třeba ho vyměnit za nový.

Údržba rámového lešení zahrnuje také správnou montáž a demontáž lešení podle návodu výrobce a dodržování bezpečnostních pravidel. Při montáži lešení je třeba dbát na rovinnost a stabilitu podkladu, pevné spojení jednotlivých dílů a dostatečné zajištění proti pádu osob nebo materiálu. Při demontáži lešení je třeba postupovat opačně než při montáži a odstraňovat díly od vrchu dolů. Při manipulaci s lešením je třeba používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, helma nebo bezpečnostní pás.

Údržba rámového lešení prodlužuje jeho životnost a snižuje riziko nehod na stavbě. Rámové lešení je vhodné pro různé typy staveb, jako jsou rodinné domy, bungalovy, patrové domy, činžáky nebo paneláky. Rámové lešení je také cenově dostupné a snadno se sestavuje a rozkládá. Rámové lešení je proto oblíbeným řešením pro mnoho stavebních firem i půjčoven lešení.

Normy a předpisy pro rámové lešení

Rámové lešení je druh lešení, který se skládá z ocelových nebo hliníkových rámů spojených prkny, diagonálou a zábradlím. Rámové lešení se používá pro různé účely, jako je oprava fasád, malování stěn, instalace oken nebo izolace. Rámové lešení musí splňovat určité normy a předpisy, aby bylo bezpečné a spolehlivé.

Normy a předpisy pro rámové lešení se liší podle země a regionu, ale obecně platí následující zásady:

 • Rámové lešení musí být navrženo a postaveno podle pokynů výrobce nebo kvalifikovaného inženýra.
 • Rámové lešení musí být pevně ukotveno k budově nebo k zemi pomocí kotvících prvků, jako jsou háky, svorky nebo kotvy.
 • Rámové lešení musí být stabilní a rovnovážné. Nesmí být přetíženo nebo vystaveno silným větrům nebo otřesům.
 • Rámové lešení musí mít dostatečnou nosnost a bezpečnostní rezervu. Musí být schopno unést hmotnost pracovníků, materiálů a nástrojů.
 • Rámové lešení musí mít dostatečnou výšku a šířku. Musí umožňovat volný pohyb a manipulaci s materiály a nástroji.
 • Rámové lešení musí mít dostatečné zabezpečení proti pádu. Musí mít pevné zábradlí, ochranné sítě nebo jiné prostředky kolem celého obvodu.
 • Rámové lešení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno. Musí být odstraněny veškeré poškozené nebo vadné části. Musí být čisté a bez odpadků.

Dodržování těchto norem a předpisů je důležité pro zajištění bezpečnosti a kvality práce na rámovém lešení. Porušení těchto norem a předpisů může vést k nehodám, zraněním nebo pokutám.

Přehled platných norem

Při používání rámového lešení je nutné dodržovat platné normy, vyhlášky a nařízení, které stanovují požadavky na bezpečnost a kvalitu lešení. Mezi tyto předpisy patří například:

 • ČSN EN 12810-1:2005 Lešení z prefabrikovaných prvků - Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 12810-2:2005 Lešení z prefabrikovaných prvků - Část 2: Zvláštní požadavky na rámové lešení
 • ČSN EN 12811-1:2005 Lešení z prefabrikovaných prvků - Část 3: Zkušební metody
 • Vyhláška č. 362/2005 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci na pracovištích
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výrobky v oblasti stavebnictví
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na výškách

Přehled platných norem a vyhlášek pro rámové lešení, můžete se podívat na stránky TNK92.

Na této stránce najdete přehled platných norem pro dočasné stavební konstrukce včetně lešení. Mezi normami je i ČSN 73 8101, která obsahuje české národní požadavky na lešení a respektuje požadavky evropských norem pro lešení.

Tyto předpisy obsahují například ustanovení o rozměrech a pevnosti rámového lešení, o způsobu jeho montáže a demontáže, o ochranných opatřeních proti pádu osob nebo předmětů, o označování a kontrole lešení nebo o školení a osvědčování pracovníků. Dodržování těchto předpisů je důležité pro zajištění bezpečnosti a kvality práce na rámovém lešení

 

 Tým BEMA Nedakonice

bema A1